DIAGNOSTIKA 4dot

4dot Mechatronic Systems s.r.o. je Brnenská spoločnosť pôsobiaca na trhu prediktívnej údržby a monitoringu strojov od roku 2014. V začiatkoch dodávala svojim zákazníkom službu monitoringu pre sledovanie kondície ložísk kovacích strojov. V súčasnej dobe sa spoločnosť 4dot zameriava na sledovanie širokého spektra zariadení od veľkých lisov a obrábacích strojov až po priemyslové zariadenia.

Monitoring 4dot nepretržite sleduje stroje pomocou rôznych typov senzorov, ktoré sú prepojené s diagnostickou jednotkou. Tá dáta predspracuje, zašifruje a odošle k spracovaniu. Pre každý typ zariadenia sú nastavené individuálne analýzy podľa požiadaviek zákazníka, ktorých výsledky sú vizualizované v online aplikácii. Zároveň správa o zmene stavu stroja príde okamžite na mailovú adresu prípadne mobilné mobilné zariadenie.

obrábacie stroje

Obrábacie stroje

 • kondícia vretena
 • kondícia guličkových šraubov
 • kondícia pohonov
 • vyťaženie – On/OFF/záber
 • detekcia kolízií

kovacie stroje

Kovacie stroje

 • kondícia upínača
 • upnutie zápustiek
 • upnutie náradia
 • vôle vo vedení stroja
 • praskanie komponent
 • spojka a brzda

obrábacie stroje

Priemyslové zariadenia

 • kondícia ložísk
 • kondícia pomalobežných ložísk pod 100 ot.min-1
 • kondícia prevodoviek
 • proces monitoring

diagnostika 4dot