GUĽKOVÉ LOŽISKÁ

Guľkové ložiská sú najrozšírenejším typom ložísk. Ako napovedá názov ako valivé elemetny sú použité guľky, ktoré umožňujú zachytávať radiálne i axiálne zaťaženie a sú vhodné aj pre vysoké frekvencie otáčania. Vyrábajú sa otvorené ako aj rôznymi krytkami. Existujú však mnohé druhy guľkových ložísk:

Jednoradové guľkové ložiská majú na oboch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy, sú bez plniaceho otvoru a nerozoberateľné. Zachytávajú radiálne i axiálne zaťaženia a dosahujú relatívne vysoké únosnosti.

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú hlbokú obežnú dráhu, čo umožňuje zachytávanie radiálneho zaťaženia pri vysokom axiálnom zaťažení v jednom smere. Vyrábané sú štandardne s uhlom 26° a 40° a sú určené pre vysokú frekvenciu otáčania.

Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom majú obežné dráhy navrhnuté tak, aby mohli prenášať axiálne zaťaženie v obidvoch smeroch. Vyžadujú na uloženie menší priestor, ich stykový uhol je 35° a vnútorný krúžok je dvojdielny čo umožňuje použiť vyšší počet guliek a tým zvýšiť únosnosť. Ložiská sú rozoberateľné.

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v usporiadaní "O". Majú dlhé obežné dráhy a sú nerozoberateľné. Dosahujú relatívne vysoké únosnosti, zachytávajú dobre radiálne i axiálne zaťaženia v oboch smeroch a sú vhodné aj pre vysoké frekvencie otáčania.

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú guľovú obežnú dráhu na vonkajšom krúžku. Sú preto naklopiteľné v širokých medziach a nevadí im nesúososť v uložení. Vyrábajú sa s valcovou alebo kužeľovou dierou a sú nerozoberateľné. Nie sú vhodné pre zachytávanie väčších axiálnych síl.

Axiálne jednosmerné guľkové ložiská sa skladajú z dvoch plochých krúžkov s obežnými dráhami a guliek vedených klietkou. Môžu prenášať veľké axiálne sily avšak nemôžu byť zaťažené radiálnou silou. Musia byť trvale počas prevádzky zaťažené aspon určitou axiálnou silou.

Axiálne obojsmerné guľkové ložiská majú dve klietky s guľkami medzi stredným hriadeľovým krúžkom a obidvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Môžu prenášať veľké axiálne sily avšak nemôžu byť zaťažené radiálnou silou. Musia byť trvale počas prevádzky zaťažené aspon určitou axiálnou silou.

V našom SHOWROOMe v Bratislave držíme predajné vzorky viacerých značiek - predovšetkým ZVL, KOYO, NTN, SKF, FAG a čínskych neutrálov. V závislosti od typu a množstva vieme ložiská, ktoré nedržíme skladom v Bratislave zabezpečiť do 24 hodín.

Vyskúšajte náš VYHLADÁVAČ LOŽÍSK a ak nenájdete čo hľadáte napíšte nám. Radi Vám poradíme.

Guľkové ložiská
Znak Príklad označenia Význam na ložisku
RS 6009RS Tesnenie na jednej strane
RSR 6205RSRS Tesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-2RSR 6212-2RSR Tesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
Z 6206Z Krycí plech na jednej strane
ZN 6305ZN Krycí plech na jednej strane a drážka pre poistný krúžok na opačnej strane
-2Z 6308-2Z Krycí plech na obidvoch stranách
-2ZR 6005-2ZR Krycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku
K 6204-2ZK Kuželová diera s kužeľovitosťou 1:12
N 6407N Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku
NR 6307NR Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok
TNH 6207TNH Plastová klietka vedená na guľkách
TB 6210TB Masívna klietka z textitu vedená na vnútornom krúžku
P6 6205 P6 Vyšší stupeň presnosti ako normálny
P6E 6204-2Z P6E Vyšší stupeň presnosti pre elektrické stroje točivé
P5 6203 P5 Vyšší stupeň presnosti ako P6
P4 6004 P4 Vyšší stupeň presnosti ako P5
C2 6213 C2 Radiálna vôľa menšia ako normálna
C3 6305-2ZR C3 Radiálna vôľa väčšia ako normálna
C4 6007-2RS C4 Radiálna vôľa väčšia ako C3
C5 6302-2ZR C5 Radiálna vôľa väčšia ako C4
C6 6315 C6 Znížená hladina vibrácií
R... 6211 R10-20 Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v mikrometroch)
SO 6205 SO Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150°C
S1 6304 S1 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200°C
S2 6302 C5S2 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250°C
S3 6310 C5S3 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 300°C
S4 6306 C5S4 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 350°C
S5 6309 C5S5 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 400°C
AA 7203AA Stykový uhol α = 26°, plechová klietka
B 7304B Stykový uhol α = 40°, plechová klietka
BETNG 7206BETNG Stykový uhol α = 40°, zvýšená únosnosť, masívna klietka z polyamidu s plnidlom vedená na guľkách
TNH 3309TNH Plastová klietka vedená na guľkách