Priemyselné odvetia

Zastúpenie našich aktivít je v každom priemyselnom odvetví. Zakladáme si na férovosti a dlhodobej spolupráci.

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

 • náklady spojené s likvidáciou odpadu
 • úspora energie
 • nepretržitá prevádzka
 • dostupnosť
 • ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Chemický priemysel

Chemický priemysel

 • úspora energie
 • nepretržitá produkcia
 • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
 • životnosť výrobkov
 • nebezpečné prostredie
 • vznetlivé prostredie
 • vysoká pracovná teplota a tlak
 • používanie horľavých látok

Stavebníctvo

Stavebníctvo

 • nepretržitá produkcia
 • vibrácie
 • vlhké a prašné prostredie
 • extrémne teploty
 • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

 • hygiena
 • náklady spojené s likvidáciou odpadu
 • úspora energie
 • pracovné oblečenie a pomôcky

Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel

 • hygiena
 • pracovné oblečenie a pomôcky
 • nepretržitá produkcia

Papierenský priemysel

Papierenský priemysel

 • nepretržitá produkcia
 • vlhké a prašné prostredie
 • pracovné oblečenie a pomôcky

Štátne a verejné služby

Štátne a verejné služby

 • úspora energie
 • nepretržitá produkcia
 • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
 • životnosť výrobkov
 • náročné vonkajšie prostredie
 • nebezpečné prostredie
 • vznetlivé prostredie
 • rádioaktívne pracovné prostredie