VALČEKOVÉ LOŽISKÁ

Vo valčekových ložiskách sú ako valivé elementy využité valčeky, ktoré umožňujú oproti guľkovým v malom zástavbovom priestore prenášať veľké radiálne sily. Existujú rôzne prevedenia klietok, otvorov, radiálnou presnosťou, presnosťou či príslušenstvom. Existuje viacero druhov valčekových ložísk:

Jednoradové valčekové ložiská môžu v niektorých prevedeniach prenášať aj axiálne sily z jednoho alebo dvoch smerov. Je taktiež umožnená istá vzájomná naklopiteľnosť krúžkov ložiska voči sebe čím sa lepšie vyrovnávajú s reálnou prevádzkou a za čo vďačia dlhšej spolahlivosti a životnosti.

Jednoradové valčekové ložiská so širším vnútorným krúžkom sú využívané predovšetkým v oceliarstve a ich kľúčové vlastnosti sú znášanie vysokého zaťaženia v horúcom a vlhkom prostredí pri ultra pomalej rýchlosti.

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov typu NCF majú na vnútornom krúžku dve vodiace príruby, jednu na vonkajšom a poistný krúžok. Môžu prenášať axiálne zaťaženie z jednej strany a vyrovnávajú malé axiálne posunutie hriadeľa.

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov typu NNC, NNCL, NNCF majú na vnútornom krúžku tri vodiace príruby, ktoré zabezpečujú presné vedenie valčekov. Inak sa od seba odlišujú konštrukciou - počtom poistných krúžkov a prírub.

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov typu NNF môžu vďaka väčšej vzdialenosti medzi jednotlivými radami valčekov prenášať aj klopné momenty.

Axiálne valčekové ložiská sú určené pre tuhé a únosné uloženia odolné voči rázovému namáhaniu.Prenášajú iba axiálne zaťaženie a využívajú sa kde iné valčekové ložiská nevyhovujú svojou únosnosťou.

V našom SHOWROOMe v Bratislave držíme predajné vzorky viacerých značiek - predovšetkým ZVL, KOYO, NTN, SKF, FAG a čínskych neutrálov. V závislosti od typu a množstva vieme ložiská, ktoré nedržíme skladom v Bratislave zabezpečiť do 24 hodín.

Vyskúšajte náš VYHLADÁVAČ LOŽÍSK a ak nenájdete čo hľadáte napíšte nám. Radi Vám poradíme.

Valčekové ložiská
Znak Príklad označenia Význam na ložisku
M NU210M Ložisko s mosadznou klietkou spájanou oceľovým nitom
E NU210E Ložisko s vyššou únosnosťou s plechovou klietkou
EM NU310EM Ložisko s vyššou únosnosťou s mosadznou klietkou, spájanou oceľovým nitom
EDM NU210EDM Ložisko s vyššou únosnosťou s mosadznou klietkou s beznitovým spojom
K NU210EK Kužeľový otvor
P6 NU210E P6 Vyšší stupeň presnosti ako normálny
C2 NU210E C2 Radiálna vôľa menšia ako normálna
C3 NU210E C3 Radiálna vôľa väčšia ako normálna
S1 NU210E S1 Stabilizácia krúžkov na vyššiu prevádzkovú teplotu